Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/04/2020 16:29, số lượt xem: 100

Năm cũ hết rồi mộng mãi xa
Con thuyền không bến kẻ không nhà
Chơ vơ bến dốc tình ai lạnh
Mỗi bước đơn côi một bóng hình

Vẫn biết đơn côi tình không bến
Con thuyền xuôi mãi chẳng thấy bờ
Thì thôi năm đã khép lại rồi
Thuyền về bến cũ tình có đôi!