Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/04/2020 16:29, số lượt xem: 182

Loan phượng từ nay xa cách hẳn
Bên bờ sông ngân lệ đôi dòng
Giữa đời dây tơ ta buộc lại
Có chàng có thiếp chẳng mùa đông

Nếu có kiếp sau em gặp lại
Vẫn chàng vẫn thiếp vẫn chung đôi
Chờ thiếp chờ thiếp chờ thiếp nhé
Tại chốn chân mây ta sum vầy!