Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/03/2020 16:40, số lượt xem: 154

Gửi em đoá giác mạch
Hoa tươi thắm, nhé em
Ngày Vị Xuyên đỏ lửa
Anh chết tuổi đôi mươi

Ngàn năm nay vẫn thế
Lúc nào bớt chiến chinh
Lúc nào bớt khói lửa
Lúc nào bớt khăn tang

Thương mẹ, nhớ gái nhỏ
Lời hứa sẽ trở về
Ôm mẹ, hôn gái nhỏ
Sao chỉ thấy khăn tang

Hứa với mẹ, với em
Còn lời thề non nước
Lời thề cùng non nước
Giặc tan mới trở về

Thất hứa rồi mẹ ơi
Đi mãi con không về
Thất hứa rồi gái nhỏ
Môi hôn thành mãi xa

Mùa giác mạch vẫn nở
Đỏ thắm vùng đông bắc
Còn ai nhớ Vị Xuyên
Máu đỏ thắm Vị Xuyên

Chỉ có tam giác mạch
Đến mùa cây nở hoa
Thương mãi người mẹ già
Nhớ em, cô gái nhỏ!