Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/04/2020 16:23, số lượt xem: 177

Lại một mùa cỏ lau
Hẹn em anh chưa về
Bông trắng cả triền đê
Cả một trời trắng muốt

Nhìn cỏ em xao lòng
Lau trắng mùa thu qua
Từng đôi từng đôi một
Chụp ảnh cưới trên cỏ

Cả vùng trời trắng tinh
Sao lòng em trống trải
Lại một mùa thu qua
Hẹn em anh chưa về

Cỏ đến mùa cứ nở
Ai cấm được cỏ đâu
Chỉ lòng người dằn lại
Đến mỗi mùa cỏ lau

Cỏ lau mãi trắng muốt
Váy cưới mãi trắng tinh
Đến bao giờ ảnh cưới
Mình hôn nhau trên cỏ!