Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/03/2020 16:56, số lượt xem: 112

Ta đi nghiêng ngả theo chiều gió
Bạn về vui cảnh chốn quê nhà
Một người một lừa du thiên hạ
Chợt đâu tiếng sáo thổi qua đồi!