Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/03/2020 15:31, số lượt xem: 151

Sao anh chỉ về lúc
Em vừa nhập cuộc say
Anh ơi, sao khắc khoải
Cứ phải nhập cuộc say

Trong cơn say mê mải
Vẫn nhớ bàn tay anh
Vuốt mái tóc em buông
Dù em không còn trẻ

Sao anh mãi cách xa
Chỉ về trong cuộc rượu
Em vừa khách vừa chủ
Nhập nhoạng trong cơn say

Em chúc mình ly cạn
Lại chúc mình ly sau
Mình buồn hay vui nhỉ
Cứ cạn rồi ly sau

Em thấy mình chếnh choáng
Cố rót mình một ly
Thêm một ly một ly
Anh ơi, say chưa nhỉ

Em thấy mình hoan lạc
Tựa mình vào cơn say
Nhớ anh, nhiều lắm đấy
Về đi, trong cơn say!