11.00
Đăng ngày 30/03/2020 10:43, số lượt xem: 170

Ai bảo mùa thu dệt lá vàng
Dệt phai dệt nhớ dệt chờ mong
Để em mãi ngồi bên khung cửa
Mắt dõi xa xăm em đợi gì

Ai bảo mùa thu dệt lá vàng
Cho em dõi mắt mãi xa xăm
Em từng đợi gì mùa thu đến
Bên khung cửa sổ ai ngóng trông

Anh bảo mùa thu dệt lá đâu
Sao cứ mùa vàng về bên phố
Hồn anh lãng đãng bước xa xăm
Và anh mãi nhìn lên gác nhỏ

Ai bảo mùa thu dệt lá vàng
Sao dệt cả nhớ dệt cả mong
Hồn anh là chiếc lá thu ấy
Em kẹp trong sách hay trong lòng!