Với mi hỡi châu Âu chúng ta là phần dự trữ của lịch sử
với những lý tưởng lỗi thời của chúng ta
với những dải băng áo tu sĩ phủi hết bụi của chúng ta
với những bài ca chúng ta hát
Cái tốt đẹp nhất của chúng ta chúng ta đã đem hiến
cho con rồng của bạo lực và cưỡng bức
Những thanh niên những thiếu nữ đẹp nhất
những đầu óc lớn nhất những tài năng triển vọng nhất
một vòng hoa vinh danh với những lời đề tặng vắt ngang
Chúng ta những người vô tư nhận di sản sự nghiêm chỉnh
những sứ giả không mệt mỏi của hi vọng
Những kẻ thừa kế tu từ học của quê hương
mang vừa với mình như một chiếc găng
     trong khi chỉ mới hôm qua
với chúng ta nó hãy còn có vẻ hơi hẹp

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé