Qua mặt kính một tủ trưng bày
ở nơi Beethoven ra đời bạn có thể thấy một bản thảo
với hàng tá vết nguệch ngoạc, sửa chữa, những chữ gạch bỏ.
Đó là một lá thư gửi cho một ông hoàng quyền thế xin người
chấp nhận một bản giao hưởng ông vừa soạn xong.
Không hề có một sáng tác nào của thiên tài này
mang nhiều dấu vết sử dụng uy quyền bằng lá thư kia
viết cho kẻ trị vì một đất nước nhỏ bé ngày nay không ai biết.

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé