Trước hoàng hôn mây đen tụ lại
Tối sầm cả khoảng rừng thưa.
Và lóe sáng trên lưng đồi trống
Cầu vồng xuất hiện tự bao giờ.

Mưa thưa thớt, giòn như thuỷ tinh
Khe khẽ reo vui, rơi vội vã,
Mưa qua hối hả, rừng xanh lá,
Lặng trong hơi thở mát đất trời.

Ngày đẹp lạ! Chẳng phải lần đầu,
Mưa thoáng qua rồi tạnh rất mau...
Ôi những cơn mưa vàng mùa hạ
Dọa ta mừng vui chạy cùng nhau!

Kịp đến quãng rừng thưa trước mặt -
Mưa tạnh rồi... cây lá ướt nhoà!
Ôi mắt em sáng ngời hạnh phúc
Và đôi môi mát lạnh ngoan chờ!