Bờ rào nhành hoa bia dần héo
Sau làng trên những thửa ruộng dưa
Phơi mình trong nắng nhạt chiều tà
Lốc nhốc dưa vỏ màu đồng ửng đỏ.

Lúa mì gặt rồi, và phía xa kia
Nhà cũ lẻ loi trên đồng vắng
Mảnh vá ánh vàng trên nền xám
Vui vui cánh quạt cối xay quay.