Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vũ Minh Quyền vào 03/08/2022 20:59

Văn như cờ phấp phới
Cao vút tận trời xanh
Tuyệt sao đôi mắt sáng
Vời vợi khúc quân hành


19/2/2022