Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vũ Minh Quyền vào 05/12/2021 05:22

Chuẩn mực của cuộc sống
Đó là sự đổi thay
Ai vô tình dừng lại
Cuộc sống đào thải ngay

Một quốc gia cũng vậy
Phải phát triển từng ngày
Nếu giáo điều, trì trệ
Sẽ bị tụt hậu ngay

Cuộc sống luôn vận động
Hẳn là tất yếu rồi
Giống quy luật bất định (*)
Của vũ trụ đó thôi


11/06/2017

* Khoa học ngày nay đã chứng minh rằng: vũ trụ tồn tại theo quy luật bất định (luôn luôn vận động, luôn luôn thay đổi, không bao giờ đứng im).

Nguồn: Huy Tùng (Vũ Minh Quyền), Thuở ấy, NXB Hội Nhà văn, TP Hồ Chí Minh, 2017