(quý tặng các bạn thân đã ngoài 85 tuổi)

'Thành nhân' dành những ai
đã “lớn nổi thành người”
biết định thiền, giây lát.

Rũ quên ngàn thắc mắc
để tâm não bâng lâng*
bay bổng nâng bình thản.

Rũ bụi đời đeo đẳng
đạt an lạc lẽ huyền
tao nhã sánh cùng tiên.

Đời kèn cựa, đảo điên dù lớn mấy
tuổi hạc nay, dù lá lênh đênh ấy
vẫn giữ đức khiêm cung.

Dậy hương nhuỵ hoa rừng
đầu ‘cảm giao thư thái’ phơ phơ cước
‘lớn thành người’, dấn bước thong dong.

Tp Hồ Chí Minh
Nguyên tiêu Bính Thân - 2016

(*) bâng lâng = bâng khuâng kèm lâng lâng