Mới thu đời, đã chớm cô đơn
Bè bạn vội đi, li biệt luôn
chẳng kịp câu chào, hôm khuất núi
Nghĩa tình trao lại, gửi yêu thương.