Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/08/2022 09:58, số lượt xem: 349

Anh muốn gặp em dù bất cứ nơi đâu
Dù nơi sa mạc hay là chốn rừng sâu
Dù khu 51 hay là trong chính phủ
Dù trên trời cao hay ra ngoài vũ trụ
Dù nơi thảo nguyên hay là chốn đại dương
Dù đêm khuya hay đường phủ đầy sương
Dù trong mơ hay là trong ảo ảnh
Dù trong sóng dữ hay bão giông giá lạnh
Dù em có bị dịch chuyển thời không
Dù không thời gian có bị bẻ cong
Anh sẽ tìm em dù phải bỏ ngàn sinh mệnh
Chỉ cần nơi đó có em là anh sẽ đến.