14.00
Đăng ngày 11/04/2022 16:34, số lượt xem: 206

Anh có nhớ không anh?
Chuyện con thuyền và biển
Chuyện con sóng nhớ bờ
Ngày đêm lo cách trở

Cũng muốn làm sóng nhỏ
Hôn thật khẽ bờ anh
Làm thuyền nan chòng chành
Giữa êm ru lòng vịnh

Bao lần em đã định…
Lại sợ rồi lại thôi
Gió đã cuốn xa rồi
Con sóng hiền của biển

Em cứ nghĩ miên man
Bao điều về hai đứa
Anh ơi, anh có nhớ
Trong những ngày không em?