Cây cỏ dại xanh xanh
Bám trên vầng đá rắn
Gian khổ suốt một đời
Nở bông hoa đỏ thắm

Như ngọn cỏ trên đá
Nở bông hoa cho đời
Trái tim hồng tôi đó
Xin hiến máu cho Người
Tổ quốc mến yêu ơi!