Chính tên: Hoàng Trung Dũng
Bút danh: Hoàng Nhật
Sinh ngày 16 tháng 10
Sống tại: Khai Quang- Vĩnh Yên- Vĩnh Phúc

 

Cảm xúc

Hướng dương ca

Gió hát bên đồi

Nghêu ngao