Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/07/2022 10:38, số lượt xem: 214

Thái sơn tủng đỉnh nhập thanh thiên,
Đông hải lam ba hẫn hạo nhiên.
Sơn hải nan bì công dưỡng dục,
Nguyện cầu phụ mẫu thọ diên niên.

Thái sơn đỉnh núi chạm mây trời,
Đông hải sóng xanh vỗ nơi nơi.
Núi biển không bằng công dưỡng dục,
Mong sao cha mẹ thọ ngàn đời.