Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/09/2019 16:35, số lượt xem: 281

Ao thu vắng vẻ nước trong xanh
Lá chụm từng chùm nổi lặng tanh
Mặt nước phẳng lì không gợn sóng
Cành in mờ ảo đẹp như tranh

8/2018