Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Hàn Mặc Tử (2)
Đăng ngày 24/09/2019 16:40, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hien Ha Ngoc vào 11/02/2020 20:55, số lượt xem: 448

Một hồn, một mộng, một thơ
Thả chơi Ghềnh Ráng còn mơ “trăng nằm”(1)
Hàn Mặc Tử “suối xa miền”(2)
“Cõi thơ, cõi mộng, cõi niềm yêu đương”(2)
Để cho hậu thế vấn vương
“Hồn trào ngọn bút”(3) nhớ thương chẳng tầy
“Hương Thơm”, “Mật Đắng” còn đây(4)
Như sao sa sáng đầy trời đường thơ(5)
Bóng người còn ẩn trong mơ
“Hồn Điên” là của người thơ “Máu Cuồng”(6)
Người đi để lại ánh trăng
Ngàn năm vẫn đợi gió Đông đang về.

Quy Nhơn, 07/2018
1: “Trăng nằm sõng soài trên cành liễu/Đợi gió Đông về để lả lơi” (bài “Bẽn Lẽn”, tập thơ Gái quê)
2: “Theo tôi đến suối xa miền/Cõi thơ, cõi mộng, cõi niềm yêu đương” (bài “Ngủ với Trăng”, Phần 3 “Máu cuồng và Hồn điên” của tập thơ Đau thương (Thơ điên)).
3:“Ta muốn hồn trào ra đầu ngọn bút/Mỗi lời thơ đều dính não cân ta” (bài “Rướm Máu”, Phần 3 “Máu cuồng và Hồn điên” của tập thơ Đau thương)
4: “Hương Thơm” và “Mật đắng” (tên phần 2 và 3 của tập thơ Đau thương)
5: “Ta há miệng cho nguồn thơm trào vọt/Đường thơ bay sáng láng như sao sa… (bài “Nguồn Thơm”, tập thơ Xuân như ý)
6: Phần 3 “Máu Cuồng và Hồn Điên”, tập thơ Đau thương.