Mình không hiểu câu thứ 2 "Mây lót ổ chim gù bên kinh kệ" xin chỉ giáo !!!

Thu hết mọi tiếng chuông thành một sắc áo vàng
Mây lót ổ chim gù bên kinh kệ
Hoa xứ Phật dặt dìu hương nhập thế
Người giữa đời thổn thức muốn thành sư.
Hữu Thỉnh