Nếu sẽ có một ngày mai thực khác,
Chắc chắn em sẽ chỉ của mình anh,
Không chỉ giữa những sướng vui tựu tác,
Mà thẳm sâu trong duyên nợ không thành…

Em đâu thiết những bình an rạng rỡ,
Bao vinh hoa xin nhường hết cho người.
Nhưng ta sẽ gìn giữ nhau như thể
Dưới đáy sâu vẫn cặp trái tim ngời.

Anh hãi lắm, anh chỉ là thi sĩ,
Những câu thơ luôn như khỏa thân hồn.
Nào ai biết, cũng đâu cần ai biết,
Sống không em, anh như kẻ nuôi buồn…


20-7-2011

Nguồn: http://www.hongthanhquang...spx?page=p0ct&tid=119