Em sẽ đến. Da nâu như màu áo
Mẹ trưa nào mặc cấy đồng xa.
Se sẽ gió khoả hương tựa lúa
Tự những mùa ta khát lời ca.

Em sẽ đến. Tóc dài che nắng
Sáng đôi vai muôn thuở nhớ vòng tay.
Anh rón rén vun vào quá khứ
Chút dư hương cho nẩy những âm ngày.

Em sẽ đến. Bấy giờ anh mới khóc
Những trông mong chớp bể mưa nguồn.
Lòng vốn tãi nửa đời bão tố
Sẽ nở chăng - dù chỉ một - bông hồng???


Nguồn: http://www.hongthanhquang...spx?page=p0ct&tid=106