Biển thật gần, sắc xanh chao đảo
Chỉ riêng mầu đã ngất ngây ta
Phải ở dưới hiền hoà sâu thẳm
Ước mơ nào đã hết là xa?

Anh thanh thản với buổi trưa cô độc
Biển lấp đầy những khoảng không nhau
Anh muốn được dìm mình đáy nước
Như thể em đang chờ anh dưới tầng sâu ...