Anh từ giã em tựa rời đất nước,
Hôn em lần cuối như hôn quốc kỳ.

Anh từ giã em mắt nhìn phía trước,
Con tim ngoái lại mãi vân vi.

Những sự tưởng chìm sâu ký ức
Hoá muôn tay vây bủa ôm ghì.

Anh từ giã em khác chi lìa Tổ quốc,
Tương lai biết có ra gì...


Năm 1995