Nụ phượng dẫn ta về tuổi nhỏ
Em ta xưa giờ mấy con rồi
Mưa đầu hạ chưa kịp ngưng, đã vỡ
Tiếng ve như gọi tên người...


Nguồn: Mùa hạ trong thi ca, tuyển thơ nhiều tác giả, NXB Hội nhà văn, 2007