đêm nay trong cuộc ra đi
không trăng sao sóng bước
tôi trở về sông Luộc
gặp bãi bồi biêng biếc nương dâu

em bây giờ ở đâu
có còn ôm giấc cũ
đã tình nguyện bỏ em và bỏ
những hình hài mơ ước đời trai

thế mà quê hương trả lại
cho tôi nỗi hận vô tài
không giữ được em trong vòng lửa trại
sáng lên gương mặt con mình

nước trôi tiếng khóc tôi chìm...


1998