Chưa có đánh giá nào
15 bài thơ
Tạo ngày 28/08/2009 00:52 bởi karizebato, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 02/07/2010 23:55 bởi karizebato