25.00
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Beyblade0105 vào 17/02/2019 10:40, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Beyblade0105 vào 17/02/2019 10:41

Uy danh lừng lẫy khắp năm châu
Đạn cối tuôn cho Mỹ bể đầu
Thành Đồng trống thắng lay lầu trắng
Điện Biên, Mỹ chẳng phải chờ lâu.


Nguồn:
1. Báo Nhân dân, số ra ngày 12-11-1964
2. Thơ Hồ Chí Minh, NXB Nghệ An, 2005