25.00
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Beyblade0105 vào 18/02/2019 12:51

Nước ta ở về xứ nóng, khí hậu tốt
Rừng vàng biển bạc, đất phì nhiêu
Nhân dân dũng cảm và cần kiệm
Các nước anh em giúp đỡ nhiều.


Rút ở lời phát biểu tại phiên họp Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam khoá III, tháng 4 năm 1962.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]