44.75
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 14/06/2014 08:18

Dõng dạc tay cầm khẩu súng trường
Khôn ngoan dàn trận khắp trong phường
Bác khen các cháu dân quân gái
Đánh giặc Hoa Kỳ phai nát xương


Tháng 3 năm 1968

Nguồn: Thơ Bác Hồ, NXB Quân đội nhân dân, 1971