33.67
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Beyblade0105 vào 17/02/2019 10:46, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Beyblade0105 vào 17/02/2019 10:46

Bảy mươi tư tuổi vẫn không già
Cố gắng làm tròn nhiệm vụ ta
Bao giờ Nam Bắc một nhà
Dân giàu nước mạnh thì ta vui lòng.


Tháng 6 năm 1964

Nguồn: Thơ Hồ Chí Minh, NXB Nghệ An, 2005