Cửa sông
Nơi lòng ta tranh chấp
Dòng mặn
Dòng ngọt.
Nơi sóng đẩy ta xa em
Nơi sóng kéo ta gần em
Nơi bờ cát có dấu chân rưng rưng
Nói lời đêm trước.
Nơi cánh buồm ngờ nghệch
Ngược nguồn tìm rừng
Con thuyền vụng về buông neo sai bến
Trăng vẫn treo đúng hẹn
Để biển vô tư dâng sóng một đời