14.00
Đăng ngày 08/07/2017 15:16, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Hạ Liên Lan vào 07/07/2019 10:01, số lượt xem: 587

Chiều quê ngóng ngọn gió làng
Gốc tre trơ khấc bẽ bàng nắng thôi
Không còn thấy võng bện chơi
Lá đa lông lốc lạc trôi chốn nào
Lật tung tìm cánh cào cào
Xưa còn khoe áo lao xao đồng chiều
Đi tìm cả sợi dây diều
Lần chơi trốn mẹ chạy liều đứt dây
Có còn không bông cỏ may
Lăn lê nghịch để gió may kín quần
Tự nhiên thèm đến tần ngần
Thoa môi vị chát tầm xuân nụ hường
Khát thêm vị ngọt dịu đường
Lan trong nhánh cỏ mía đồng xa xa
Xước tay cào kiếm cỏ gà
Nhớ con kiến cộng rù rà kiếm ăn
Dốc chiều vắt vẻo mảnh trăng
Mà tìm không thấy trăng rằm ngày xưa!

7/7/2017