Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/12/2016 22:52, số lượt xem: 639

Ta đau từ thủa yêu người
Bước chân giá lạnh nẻo đời không nhau
Người ơi nếu có kiếp sau
Nguyện đau thêm đến nát nhàu vẫn yêu

8/11/2016