Nếu một mai tình mình rực lửa
Anh có quay về để cháy cùng em?
Nếu một mai mình không gặp nữa
Thanh xuân còn đó, anh có tiếc từng đêm?


Ngày đấy em nhớ về, và hát say sưa
Mong trở về, được ướt mưa lần nữa
Đôi khi em thấy được lòng mình chất chứa
Nhưng gió có thổi thì lá cũng rơi rồi
Nếu em có nói thì anh cũng đã phai phôi

Rồi bình thản vì đã không trót hứa
Rồi ngỡ ngàng vì duyên đoạn quá nhanh
Đợi đến khi thần yêu lại gõ cửa
Phía ngoài kia, liệu có phải anh?

14.09.2018
Thơ là hơi thở...