Hoa li ti trên cành kia
Nghe rộn rã
Hoa ríu rít trong trời xanh
Nghe nhàn nhã

Hoa cánh trắng cho khiết tâm người hỡi
Hoa cánh hồng đậm sâu mối duyên trời
Hoa cánh nhỏ, rơi theo gió thoảng
Chầm chậm, như không muốn xa rời.

Cánh hoa rời rạc tựa châu pha
Hoa lấp lánh trên nền trời gạch đỏ
Hoa rơi tựa như biến hoá
Như bay chơi,  rong ruổi đây đó
Sau như buồn, quyên tiết tặng trời cao.

Hoa chưa úa màu đâu, hỡi anh
Hoa chưa đến lứa cho nụ trổ cành
Người ơi sao nỡ bước nhanh
Hoa rơi vai áo chứ hoa không tàn.

06.12.18
Anh ơi anh vội bước nhanh
Chuyện mình rồi cũng không thành, không xanh (blue).