Chưa có đánh giá nào

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 15/10/2020 16:28, số lượt xem: 79

Làm sao sống mãi chả ưu phiền
Ở giữa gian trần giống cõi tiên
Mấy kẻ tâm tròn không hám lợi ?
Nào ai đức vẹn chẳng ham tiền ?
Lừa trên gạt dưới lòng đê tiện
Đoạt vị tranh quyền trí đảo điên
Thế cuộc mưu cầu nên bất thiện
Còn đâu bản chất thuở nhân hiền.

09-05-2020.