Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 16/10/2020 16:36, số lượt xem: 70

Ái đã chìm sâu giữa bể nguồn
Khuyên thầm suối lệ hãy ngừng tuôn
Chờ mong chỉ khiến lòng thêm tủi
Ngóng đợi làm cho dạ mãi buồn
Hỏi kẻ đong tình sao lại bán
Tra người ấp mộng cớ gì buôn
Vì duyên khổ ải sầu trăm ngã
Bởi thế đành nên cứ phải chuồn.

20-05-2020.