Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 31/08/2019 07:56, số lượt xem: 103

Bước xa thân phụ dạ bồn chồn
Ân từ bất động mấy chiều hôm
Tử thần trêu cợt lòng rớm máu
Ray rứt người đau chết nửa hồn!.

FCF-TP Tây Ninh T09/2017.