Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/09/2019 12:29, số lượt xem: 540

Trần gian, thế thái, nhân tình
Âu là phận số nhân sinh khó lường
Một đồng mua một chữ”thương”
Mười đồng chẳng tiếc, tiếc đường lương duyên!.

Thói đời đen trắng đảo điên
Điêu ngoa giả dối, oan khiên chực chờ
Cuộc đời không đẹp như mơ
Nào ai biết trước chữ ngờ ra sao?.

Nghiệp duyên xây đắp hôm nào
Đời trôi đứt đoạn rơi vào hư không!
Tôi leo lên đỉnh tang bồng
Thả thơ theo gió cho lòng nhẹ bay!.

FCF - TP Tây Ninh T06/2019.