Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/08/2019 05:47, số lượt xem: 99

Thu vàng, sương sớm, nắng ban mai
Phong rêu xanh đá, lá chạy dài
Lạc bước rong chơi hồ thanh vắng
Mây trời trôi lặn... mặt Hồ Mây.

Hữu tình thi vị... chốn nơi đây
Thoả chí phiêu du bước một ngày
Bỏ lại sau lưng đời danh lợi
Thả hồn theo gió... quyện cỏ cây!.

FCF-TP Tây Ninh T08/2017.