Chưa có đánh giá nào
Nước: Bungary
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Georgi Dzhagarov (1 bài)
- Blaga Dimitrova (29 bài)
- Valeri Petrov (1 bài)
- Alexandre Gerov (2 bài)
- Veselin Hanchev (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Vũ Tú Nam (1 bài)
Tạo ngày 15/11/2008 03:39 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 15/11/2008 05:49 bởi hongha83
Evtim Evtimov (Евтим Евтимов, 1933-) nhà thơ hiện đại Bungari. Đã trải qua các công tác như làm giáo viên, giám đốc NXB Thanh niên quốc gia, phó trưởng phòng biên tạp chí Ngọn lửa. Đã sáng tác trên chục tập thơ và truyện ngắn.

Nguồn: Có và không có/ Thơ dịch/ NXB Hội Nhà Văn, 2003.