Cao hơn hết
             là nõi buồn về tương lai
Cao hơn nhiều
              so với nỗi buồn về quá khứ
Xấu hổ thay
              tương lai thành vứt bỏ
Còn xấu hổ hơn
               vứt bỏ những thời xa
Về tương lai
               nỗi buồn sắc nhọn
Đau hơn cát lắng chìm bao thế kỷ qua


Cao hơn hết
             là nõi buồn về tương lai
Cao hơn nhiều
              so với nỗi buồn về hiện tại
Đứng xếp hàng
               suốt từ thời niên thiếu
Nỗi buồn về quê hương
                         tôi không thể nào quen
Ôi tương lai
              xin bạn đừng quên
Khi biến ý tưởng đời mình thành hiện thực
Cứ để những đớn đau vô ích chết đi
              những khổ ải tuyệt vời tỉnh thức
Không ai muốn đem trao để rồi đánh mất
              nỗi dày vò trong sáng tạo và tình yêu
nỗi buồn về hàng triệu người trong tương lai
              sẽ xếp hàng nhận những khổ đau
Còn cao hơn nỗi buồn
              vì tôi từng lớn lên trong đau khổ...


Nguồn: Ngẫu hứng dương cầm (tập thơ dịch), NXB Văn học, 1995
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)