Không gì lọt được lưới trời:
từ lối tắt đi vòng ngắn nhất,
trên con đường được thưởng ban,
đến cả bao chuyện lặt vặt,
đến tình bạn của sói hai chân.

Không gì lọt được lưới trời:
тừ cử chỉ, âm thanh đầy giả dối -
có cái nguy là tiếng vọng dội về,
đến thói tham tiền và mê bạc,
đến những nước bước ranh ma
làm ra thật nhiều chiến quả.

Không gì lọt được lưới trời:
từ người bạn bị đời quên lãng
khó chơi mà vẫn cứ chơi
đến những kíên con bé tí
bị gót giầy bạn xéo lên
nghiền nát không hề ác ý.

Đấy là vòng tròn ác nghiệt:
không gì lọt được lưới trời:
có thứ cho dù qua lọt
vẫn phải trả giá có khi
chỉ có con người mất trí
lặng lẽ biến khỏi cõi đời…