33.67
Nước: Nga
1 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Pavel Antokolsky (18 bài)
- Nikolai Tikhonov (4 bài)
- Sergei Yesenin (282 bài)
- Vasily Kazin (1 bài)
- Georgiy Ivanov (2 bài)
Tạo ngày 09/07/2015 01:09 bởi Vanachi
Evgeny Lvovich Shvarts (Евгений Львович Шварц, 1896-1958) là một nhà văn, nhà viết kịch Xô Viết.