15.00
Nước: Nga
1 bài thơ
Tạo ngày 09/07/2015 01:09 bởi Vanachi
Evgeny Lvovich Shvarts (Евгений Львович Шварц, 1896-1958) là một nhà văn, nhà viết kịch Xô Viết.