tôi tầm gởi trên nỗi sầu nhân thế
trái cây nào em hái được không vui
giây tội lỗi quấn quanh cành địa ngục
thăm thẳm em đầy nỗi niềm tôi.


5-7-86

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]