Chưa có đánh giá nào
3 bài thơ
Tạo ngày 26/12/2020 20:29, số lượt xem: 45
Trăm mối ngàn tơ vương khuyết nguyệt
Điệp điệp bi ai sầu nhân thế

Phận nữ nhi, ắt rời khỏi châu lệ
....